Μέμνων Σωτηρέλης, Ελένη Σιδερά & Μαρίνος Νομικός

Μαρία Ονησιφόρου

Ανδρέας Γιόρτσιος

Μαρίνα Φιλίππιδου Θεοχάρους

Νίκος Βαρβαρέσος

Ναταλία Γερμανού