Μέμνων Σωτηρέλης, Ελένη Σιδερά & Μαρίνος Νομικός

Μαρία Ονησιφόρου

Ανδρέας Γιόρτσιος

Νίκος Βαρβαρέσος

Ναταλία Γερμανού

Νίκος Σουλιώτης