Ηλίας Χαλτούπης – Μαρίνα Φιλιππίδου-Θεοχάρους

Μαρία Ονησιφόρου

Άντρεα Κυριάκου

Κωνσταντίνα Ευριπίδου

Τάσος Θεοδώρου

Χριστίνα Γεωργίου